Mgr. Gabriela Švecová - insolvenční správce

Informace pro dlužníky:

Pracovní doba insolvenční správkyně je od pondělí do pátku od 08:30 do 16:00 hodin. Mimo pracovní dobu insolvenční správkyni kontaktujte, prosím, pouze písemně (email: gabriela@aknovicky.cz).

Insolvenční správkyně neodpovídá na SMS jí zaslané. SMS zprávy nepoužívejte ani pro jednostranná sdělení insolvenční správkyni.

V případě, že insolvenční správkyně nepřijme hovor, či jeho přijetí (z pracovních důvodů) odmítne, kontaktujte ji později, případně využijte pro komunikaci s insolvenční správkyní jiný komunikační kanál (email). 

Termín osobní schůzky (jak v sídle insolvenční správkyně, tak v jejích provozovnách), je třeba vždy předem telefonicky sjednat.

Insolvenční správkyně upozorňuje dlužníky na povinnost předkládat ve lhůtách soudem určených přehled (všech) svých příjmů. Přehledy se předkládají k 15.1 a 15.7. (a to u schváleného oddlužení do 31.12.2013) nebo 15.3. a 15.9. (u oddlužení schválených po 1.1.2014). Přhledy se předkládají 1x insolvenčnímu soudu (nezapomenout uvést spisovou značku daného řízení) a 1x v kopii insolvenčnímu správci.

Povinnost dlužníků hradit zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyni vzniká v měsíci, ve kterém byl zjištěn dlužníkův úpadek a povoleno mu oddlužení. Povinnost k úhradě pak trvá do doby, než nabude účinnosti rozhodnutí o schválení způsobu oddlužení. Nehrazení záloh je důvodem pro zrušení přiznaného oddlužení a řešení úpadku dlužníka konkursem.

Bankovní spojení pro účely oddlužení je: číslo účtu: 3334444000, kód banky: 5500, variabilní symbol: rodné číslo dlužníka, do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno a příjmení dlužníka.

Insolvenční správkyně je plátcem DPH.

Informace pro věřitele:

Věřitelé se tímto uctivě žádají, aby na přihlášky pohledávek uváděli svá bankovní spojení včetně symbolů identifikujících platbu.

Insolvenční správkyně sděluje věřitelům, kteří podávají v rámci jednoho insolvenčního řízení více přihlášek, že případné platby ze strany insolvenční správkyně budou uskutečňovány pod variabilním symbolem, který uvedli u přihlášky, která je insolvenčním soudem evidována s jako přihláška daného věřitele s nižším pořadovým číslem. Dle insolvenčního zákona se věřitel účastní insolvenčního řízení s přihláškou pohledávky, bez ohledu na počet jím uplatňovaných nároků. Není proto možné vyhovět věřitelům, kteří do insolvenčního řízení podali více přihlášek pohledávek a u každého z přihlašovaných nároků uvádí jiný variabilní symbol pro platbu.

 

ADRESA
Nekázanka 881/9
110 00 Praha 1

Tel.: 224819075, 608822993
IČ : 67797644

gabriela@aknovicky.cz